Naar inhoud

Bijzonder Comité Sociale Dienst

Het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) is bevoegd voor de besluitvorming rond de individuele
maatschappelijke dienstverlening en integratie. Het is een verplicht orgaan binnen het OCMW.
Dit orgaan heeft de specifieke opdracht om de beslissingen inzake individuele hulpverlening en
integratie buiten elk politiek debat te nemen. De leden van dit orgaan moeten daarom ook geen
verkozen raadsleden zijn van alle fracties.

Het BCSD bestaat in Edegem uit acht leden plus een voorzitter. De voorzitter van dit orgaan wordt van rechtswege toegevoegd als extra schepen indien deze niet reeds schepen is. In Edegem zal Brigitte Vermeulen-Goris deze rol opnemen.

Samenstelling